สมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบรับตรง) New !!! ปีการศึกษา 2565 สถาบันฯ เปิดรับทางไปรษณีย์ และ E-Mail สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://sa.pit.ac.th/reg/  สถาบันฯ ไม่มีนโยบายให้นักศึกษาใหม่ 2565 มามอบตัวหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่สถาบันฯ และให้นักศึกษาติดตามกำหนดการของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ

Read more

บ.ภัทรเมธากิจ มอบชุดไฟฟ้าสนับสนุนการศึกษาของ สทป.และเด็กชายขอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ณ

Read more

สทป.MOU ร่วมกับ เนแรค อาร์มส อินดัสตรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563

การรายงานตัวบัณฑิต บัณฑิตสามารถคลิกที่แบบฟอร์ม    หรือสแกน QR Code แบบฟอร์มรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บัณฑิตรายงานตัวภายในวันที่  11 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คำสั่งสถาบันฯ

Read more

สทป.หารือSNCเพื่อการพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีฯ ,

Read more

สทป.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่น ชูโมเดลอากาศสะอาดเขตปทุมวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวันพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่นเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเขตปทุมวันตามโครงการอากาศสะอาดเขตปทุมวัน โดยร่วมกับ 18 หน่วยงาน อาทิ

Read more

สทป.และ อบจ.กาญจนบุรี หารือร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและให้โอกาสทางการศึกษากับผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร

Read more

เอ็มบีเค หารือด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยกับ สทป.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ พุ่มศรีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารงานส่วนกลาง และนายสมชาย บุตรศรี ผู้จัดการแผนกบริหารความปลอดภัย

Read more