เอ็มบีเค หารือด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยกับ สทป.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับนายเกรียงศักดิ์ พุ่มศรีอินทร์ ผู้จัดการแผนกบริหารงานส่วนกลาง และนายสมชาย บุตรศรี ผู้จัดการแผนกบริหารความปลอดภัย เขต 1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ณ ห้องทำงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการหารือด้านการรักษามาตรการความปลอดภัย ของสถาบันฯ กับเอ็มบีเคเซ็นเตอร์

ที่มา : เอ็มบีเค หารือด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยกับ สทป. – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published.