บริษัท LV Automation มอบทุนสนับสนุนทีมศึกษาแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยนายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักศึกษาแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง สถาบันฯ ให้การต้อนรับ ผู้แทนบริษัท LV Automation จำกัด ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ

Read more