องคมนตรีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ ศูนย์การเรียนกาญจบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ (อาคารพัชฎา สิรการัณย์) ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

Read more

สทป. ทำความร่วมมือกับอินโนเวชั่น เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายบัณฑิต งามวัฒนะศิลป์ กรรมการบริหาร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Read more

สทป. ทำความร่วมมือด้านยานยนต์กับสถาบันยานยนต์

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์สมัยใหม่ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ

Read more

นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. แสดงความยินดีกับอธิการบดี สทป.

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยนายกรุณ ศรกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับนายสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะทำงาน เข้าพบอธิการบดีเพื่อร่วมแสดงความยินดี

Read more

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และบริษัทต่างๆ เข้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี ในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานต่างๆ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี และมอบของขวัญ ณ ห้องทำงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more

สทป. จัดพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภาสถาบันฯ และอธิการบดี

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

Read more

ทีม GOLDGEAR คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษา (ทีม GOLDGEAR) เข้าร่วมแข่งขันHonda Eco Mileage Challenge หรือฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 24 “ท้าทายพลังความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมรักษ์โลก” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

Read more

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบทุนสนับสนุนทีมรถประหยัดพลังงานของนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส ทัดเนียม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายกรุณ ศรกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน) ณ

Read more