อธิการบดี สทป. ร่วมประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา

Read more

อธิการบดี สปท. เยี่ยมชมโครงการ Dragon Solaroof ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ศูนย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยนายไพรัช กรบงกชมาศ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม และผู้แทนพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และอาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน

Read more

อธิการบดี สทป. มอบเกียรติบัตรการอบรม Upskill & Reskill เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย นายไพรัช กรบงกชมาศ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยมและผู้แทนพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ Upskill

Read more

อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

Read more

สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินพิธีถวายพระพรชัยมงคล

Read more

อธิการบดี สทป. เข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าพบพลเอก ไพบูลย์

Read more