อธิการบดี สทป. ร่วมประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องทับทิม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครส่วนกลาง ประจำองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ดำเนินงานมาต่อเนื่อง พร้อมกำหนดแผนนโยบายในการดำเนินงานในอนาคต ทั้งได้แนะนำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ซึ่งสถาบันฯ มีการดำเนินงานที่สนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ที่ 4 ของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ด้านหน่วยงานการอาชีพในจังหวัด

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่มา : อธิการบดี สทป. ร่วมประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published.