พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565เวลา 15.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ

Read more

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

สทป. ประชุมอำนวยการร่วม เตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร 2565

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารยและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายเอกสรัล ฉายชูวงษ์ เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี และคณะ

Read more