สทป.จับมือ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

Read more

สมาคมศิษย์เก่า มอบคอมฯ สนับสนุนการศึกษาในศูนย์การเรียนวังด้งฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยนายกรุณ ศรกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ มอบให้สถาบันฯเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาภายในศูนย์การเรียนกาญจนบุรี

Read more

สทป.ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3

Read more

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI โดยมี ดร.ขยัน จันทรสถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายภาษาและดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Read more

ปทุมวัน ทำความดีเพื่อสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 นสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชมรมศิษย์เก่าฯ และศิษย์เก่า ดำเนิน

Read more

ทีมปทุมวัน ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทีมประดิษฐ์หุ่นยนต์นักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบด้วย ทีม GOLDGEAR ทีม PIT BOT และทีม Machatronic 1 ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา

Read more