งานครบรอบ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการจัดกิจกรรม วันครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่รักเคารพกราบไหว้ของชาวปทุมวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

Read more

สทป. ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา สทป.

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 คุณอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้มีผลการเรียนดีและประพฤติดี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 45,000

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และสาขาวิชาต่างๆในการประชุม รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบผู้ปกครองและนักศึกษา

Read more

โครงการสัมมนาบุคลากร ’65

เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สัมมนาบุคลากร’65) ในปีนี้สถาบันฯ โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง

Read more

นักศึกษาวิศวะ ศึกษาดูงานเขื่อนสิรินธร และอุบล ไบโอ เอทานอล จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ เขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของเขื่อนฯ บรรยายให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

Read more

สทป. ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายวันชัย มีศิริ ผู้จัดการ บริษท บางกอกไฮแล็บ จำกัด

Read more