สหวิทยาการ ศึกษาดูงานวิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้คณาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวท กรุงเทพฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลหลักสูตรการประกอบอาหาร

Read more

สทป.ลงนามร่วมพัฒนาการศึกษากับ อบจ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ลงนามความเข้าใจทางวิชาการและการวิจัย

Read more

พิธีบวงสรวง ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สทป.ศูนย์กาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  เวลา 09.29 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ ศิษย์เก่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านวังด้ง ดำเนินพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณเทวาลัย ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  ประกอบพิธีเบวงสรวงฯ ดังกล่าว นอกจากนี้อธิการบดี ได้นำคณะผู้ร่วมงานร่วมถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลศูนย์รวมใจของคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ชาวบ้านวังด้ง และประชาชนทั่วไป ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่มา : พิธีบวงสรวง ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สทป.ศูนย์กาญจนบุรี – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Read more

ทีมนักศึกษา สทป. คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษา ทีม GOLDGEAR และทีมTHE FIRST เข้าร่วมแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023 หรือฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 25 ณ สนามช้าง

Read more