พิธีบวงสรวง ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สทป.ศูนย์กาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  เวลา 09.29 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ ศิษย์เก่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านวังด้ง ดำเนินพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณเทวาลัย ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  ประกอบพิธีเบวงสรวงฯ ดังกล่าว

นอกจากนี้อธิการบดี ได้นำคณะผู้ร่วมงานร่วมถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เพื่อเป็นสิริมงคลศูนย์รวมใจของคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ชาวบ้านวังด้ง และประชาชนทั่วไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่มา : พิธีบวงสรวง ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สทป.ศูนย์กาญจนบุรี – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published.