สทป. ต้อนรับคณะดูงานจากออสเตรเลีย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kevin Fynn, Director of Industry

Read more