สทป. จับมือกับเอไอเทคโนเวชั่น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

สทป. หารือว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองเร่งเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ EEC ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวธมกร โกจารย์ศรี

Read more

สทป.ร่วมให้ข้อมูล EIT

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มบริหารการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จำนวน  6

Read more