ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน
กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 1/2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 1/2565DownloadใบสมัครสายสนับสนุนวิชาการDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวDownload ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3Downloadอ่านรายละเอียด

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านรายละเอียด

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะเเละเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะเเละเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563Downloadอ่านรายละเอียด