ช่างสิบหมู่กรมศิลป์ สำรวจพื้นที่อนุเสาวรีย์ใน สทป. เพื่อบูรณะ

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสงวน บุญปิยะทัศน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และช่างศิลป์ จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อสำรวจพื้นที่และบูรณะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ , รูปปั้นหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก

Read more

นายกสภา แสดงความยินดีกับทีมสถาบันฯ การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำทีมอาจารย์และนักศึกษา ในนามทีม GOLDGEAR จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลรถประดิษฐ์สวยงาม อันดับ 1 จากการแข่งขัน Honda Eco

Read more

เทคโนปทุมวันจัดตลาดนัด U2T กลางกรุง

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ดำเนินงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์

Read more

สทป.ร่วมส่งเสริมทักษะวิชาชีพ นร.ทองผาภูมิวิทยา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10:00 น. ผศ.วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจาก อธิการบดี เป็นตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และจะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดย นายอดิศักดิ์

Read more

เกียร์ปทุมวันสืบสานวัฒนธรรม 2566

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการ “เกียร์ปทุมวันสืบสานวัฒนธรรม ปี 2566” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวฯ รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

Read more

สทป. ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดี

Read more

สทป. จับมือกับเอไอเทคโนเวชั่น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

สทป. หารือว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองเร่งเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ EEC ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวธมกร โกจารย์ศรี

Read more