สทป.ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3

Read more

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI โดยมี ดร.ขยัน จันทรสถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายภาษาและดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Read more

ปทุมวัน ทำความดีเพื่อสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 นสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชมรมศิษย์เก่าฯ และศิษย์เก่า ดำเนิน

Read more

ทีมปทุมวัน ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทีมประดิษฐ์หุ่นยนต์นักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบด้วย ทีม GOLDGEAR ทีม PIT BOT และทีม Machatronic 1 ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565เวลา 15.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ

Read more

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

สทป. ประชุมอำนวยการร่วม เตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร 2565

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารยและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายเอกสรัล ฉายชูวงษ์ เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี และคณะ

Read more

อธิการบดี สทป. ร่วมประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายร่วมพัฒนา

Read more

อธิการบดี สปท. เยี่ยมชมโครงการ Dragon Solaroof ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ศูนย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยนายไพรัช กรบงกชมาศ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม และผู้แทนพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และอาจารย์ ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน

Read more