ติดต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 021049099 ต่อ 3030-31
อีเมล : [email protected] หรือ [email protected]
เฟสบุ๊ค : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์