ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทสอบตรง) ประกาศการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประกาศการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ ประกาศการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร QR Code สำหรับชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษาเบอร์โทรติดต่อ

Read more

สทป.จับมือ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เสริมศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

Read more

สมาคมศิษย์เก่า มอบคอมฯ สนับสนุนการศึกษาในศูนย์การเรียนวังด้งฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ รับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยนายกรุณ ศรกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะเจ้าหน้าที่สมาคมฯ มอบให้สถาบันฯเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาภายในศูนย์การเรียนกาญจนบุรี

Read more

สทป.ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3

Read more

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI

ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมโครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร Data Visualization with Power BI โดยมี ดร.ขยัน จันทรสถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายภาษาและดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Read more

ปทุมวัน ทำความดีเพื่อสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 นสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชมรมศิษย์เก่าฯ และศิษย์เก่า ดำเนิน

Read more

ทีมปทุมวัน ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทีมประดิษฐ์หุ่นยนต์นักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบด้วย ทีม GOLDGEAR ทีม PIT BOT และทีม Machatronic 1 ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565เวลา 15.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ

Read more

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more