เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (ประจำปีการศึกษา 2566) ประกาศการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี (ประเภทรับตรง) สมัครโดยตรงผ่านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยตรงคลิกที่นี่

Read more

สทป. จับมือกับเอไอเทคโนเวชั่น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

สทป. หารือว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองเร่งเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ EEC ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวธมกร โกจารย์ศรี

Read more

สทป.ร่วมให้ข้อมูล EIT

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มบริหารการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จำนวน  6

Read more

สทป. ต้อนรับคณะดูงานจากออสเตรเลีย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kevin Fynn, Director of Industry

Read more

สหวิทยาการ ศึกษาดูงานวิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้คณาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวท กรุงเทพฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลหลักสูตรการประกอบอาหาร

Read more

สทป.ลงนามร่วมพัฒนาการศึกษากับ อบจ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ลงนามความเข้าใจทางวิชาการและการวิจัย

Read more

พิธีบวงสรวง ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สทป.ศูนย์กาญจนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  เวลา 09.29 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ ศิษย์เก่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านวังด้ง ดำเนินพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณเทวาลัย ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  ประกอบพิธีเบวงสรวงฯ ดังกล่าว นอกจากนี้อธิการบดี ได้นำคณะผู้ร่วมงานร่วมถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลศูนย์รวมใจของคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ชาวบ้านวังด้ง และประชาชนทั่วไป ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่มา : พิธีบวงสรวง ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สทป.ศูนย์กาญจนบุรี – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Read more

ทีมนักศึกษา สทป. คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษา ทีม GOLDGEAR และทีมTHE FIRST เข้าร่วมแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023 หรือฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 25 ณ สนามช้าง

Read more

ทีมนักศึกษา สทป. คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในรายการฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษา ทีม GOLDGEAR และทีมTHE FIRST เข้าร่วมแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023 หรือฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 25 ณ สนามช้าง

Read more

LV Automation มอบทุนสนับสนุนทีมศึกษาแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักศึกษาแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง สถาบันฯ ให้การต้อนรับ ผู้แทนบริษัท LV Automation จำกัด ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ในการมอบเงินจำนวน

Read more